Kaliteli Yapı Malzemeleri İle Kırcalı A.Ş
Blog

Alt Yapı Çalışmaları İçin Hangi Malzemeler Kullanılır?

Bir şehri daha yaşanılır kılmak için orada bütün hizmetlerin alt yapısının olması gereklidir. Alt yapı çalışmaları ne kadar zorlu görünüp ve günlük hayatınızda ne kadar gürültüye sebep olsa da şehir için oldukça önemlidir. Alt yapı hizmeti yetersiz olan bir bölgede ya da yapı yaşamanın ne kadar zor olduğunu düşünün. Peki bu alt yapı dediğimiz şey nedir? Hayatımızın neresinde yer alıyor? Kaç çeşit alt yapı var? Alt yapı malzemeleri nelerdir, bunu için ne gerekir?

Alt Yapı çalışmaları

Alt Yapı Nedir?

Alt yapı, bir yapının veya yerleşim yerinin ihtiyacı olan kanalizasyon, su, yol, elektrik ve internet gibi döşemelerin geneline verilen isimdir. Alt yapı hizmetleri yaşam kalitesi yönünden ve ekonomik açıdan oldukça önemlidir.

Alt yapı hizmetleri gerek yaşam kalitesi açısından gerekse kalkınma bakımından önemi giderek artan hizmetler arasında yer alıyor. Başlıca yaşam alanı ihtiyaçları olan haberleşme, enerji, ulaştırma, su ve kanalizasyon sektörlerinden oluşan temel alt yapı hizmetlerinden herkes yararlanamayabilir. Özellikle az gelişmiş ve henüz gelişmekte olan ülkeler ciddi anlamda alt yapı sorunları yaşamaktalar. Birtakım ortak özellikleri taşımanın yanı sıra belirli nitelikler açısından da farklılaşan bir sektörler vardır. Bu sektörler globalleşme, sanayileşme, kentleşme ve hızlı nüfus artışı gibi ekonomik değişimler karşısında daha kaliteli ve etkin hizmet sunumu ihtiyacı oluşturur.

Alt yapı hizmetlerinde genelde hizmet bedelini, hizmetten yararlananların ödediği bilinmektedir. Bu özelliklerinden ötürü bu hizmetlere, ücretli mal ya da yarı özel mal sınıflandırılması yapılabilir. Lakin alt yapı çalışmaları ücretsiz olarak da sunulabilir. Bazı vatandaşların bu hizmetten ücretsiz yararlanmasının önlenmesi de söz konusu değildir.

Alt Yapı çalışmaları

Hangi Alanlarda Alt Yapı Hizmetleri Vardır?

Alt yapı hizmetleri ekonomik ve maddi olmak üzere ikiye ayrılır. Ekonomik alt yapı gaz boru hattı, su, kanalizasyon ve enerji hizmetlerini kapsar. Katı atık toplama ve imha alanlarındaki hizmetleri sulama kanalları ve barajlardır. Yollara yönelik bayındırlık ve yol hizmetleri, kent içi ulaşım, demiryolu, limanlar ve havaalanları ile suyolları gibi ulaşım hizmetlerini de içerir.

Alt yapı çalışmaları, hizmetin türüne göre farklılıklar gösterebilir. Fakat alt yapı hizmetlerinin başında elektrik, su ve telekomünikasyon hizmetleri gelir.

Enerji sektörü genel olarak doğalgaz ve elektrik sektörlerinden oluşmaktadır. Elektrik sektörü ise elektrik üretimi, dağıtımı, iletimi ve arzının gerçekleştirildiği bölümdür. Günümüzde sanayileşme, kentleşme ve nüfus artışı gibi faktörlerde fazlasıyla bir artış olduğu için elektriğe olan ihtiyaçta aynı hızla artmaktadır.

Ulaştırma hizmetleri de kendi içerisinde havayolu, demiryolu, karayolu, denizyolu ve liman hizmetlerine ayrılır.

Alt yapı çalışmaları genelde kamu yararının gözetilmesi amaçlanarak yapılır. Hatta bazı alt yapı hizmetlerinin sunumu diğer hizmet ve malların sunumuna da imkân verdiğini belirtelim. Mesela ulaştırma hizmetleri başka kamu hizmetleri için de bileşik mal niteliğinde olabilir. Sınırları koruma, iç güvenlik, savunma, eğitim ve sağlık hizmetlerini devlet vermek zorundadır. Bu sebeple de ülkenin dört bir köşesine ve birçok yurttaşa ulaşıp ihtiyaçları gözetmelidir. Kamu hizmetine öncelik verilmesi, hizmetin görülmesi için gereklidir. Bu sebeple gerekli olan yolun da bileşik ürün olarak yapılması gerekebiliyor.

Alt Yapı Çalışmalarında Kullanılan Malzemeler

Proje uygulamalarında birinci sırayı alt yapı alır. Alt yapı ne kadar sağlam ve doğru malzeme ile işlenirse mekânın konforu ve kalitesi de o kadar iyi olur.

Alt yapı çalışmaları için kullanılan alt yapı malzemeleri türe göre çeşitlilik gösterebilir. Fakat bütün çalışmalar için temelde aynı malzemelere ihtiyaç vardır.

Malzemelerin bilezik konik, borular, C parçaları, menfez, muayene baca taban, seri ızgaralar, yağmur suyu olarak çeşitleri vardır.

  • Bünyemizde bilezik konik kategorisinde betonarme kapak, betonarme ızgara, çerçeve montaj, redüksiyon ara geçiş kapağı, contalı entegre bilezik, farklı boyutlarda bilezik ve konikler mevcuttur.
  • Borular kategorisinde farklı boyutlarda betonarme boruları, entegre contalı betonarme boruları ve beton boruları sitemizde bulunmaktadır.
  • C parçaları bölümünde ise 150’lik dirsek, entegre contalı dirsek, C parçası ve farklı boyutlarda entegre contalı C parçaları bulunuyor.
  • Menfez kategorisinde farklı boyutlarda menfezler mevcuttur.
  • Muayene Baca taban malzemeleri arasında parsel taban, farklı boyutlarda muayene baca tabanları, tünel drenaj muayene baca tabanı ve farklı boyutlarda entegre contalı muayene baca tabanları vardır.
  • Seri ızgaralar kategorisinde üç farklı boyutta yağmur suyu menholü köşebentli malzemeleri bulunur.
  • Yağmur suyu malzemeleri kategorisinde ise yağmur suyu taban köşebentli, farklı boyutlardaki ızgara baca tabanları, çatı iniş tabanı ve çatı iniş yükseltmeler sitemizde vardır.
  • Elektrik odası, vana odası ve doğalgaz odası sitemizde özel ürünler kategorisinde mevcuttur.

Kırcalı Yapı Malzemeler Sanayi olarak inşaat ve daha farklı alt yapı çalışmaları için gerekli olan bütün alt yapı malzemeleri ve parçalara sitemizden güvenle ulaşabilirsiniz. Eğer sitemizde ufak çaplı bir gezintiye çıkarsanız bu alanda yapmış olduğumuz birçok projeye de göz atabilirsiniz. Köklü bir şirket olmanın verdiği gururla ve tecrübeyle sizlerin konforlu yaşamı için hizmet etmek bizler için büyük bir zevktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.