Kaliteli Yapı Malzemeleri İle Kırcalı A.Ş
Blog

Alt Yapı Çalışmaları Nelerdir? 

Başta yerleşim yerleri olmak üzere su, elektrik, yol, kanalizasyon, doğalgaz, ulaşım ve peyzaj gibi tesislere genel olarak altyapı adı verilir. Altyapıların oluşturulabilmesi açısından yürütülen çalışmalara da alt yapı çalışmaları denmektedir. Alt yapı çalışmalarının her biri hem yaşam kalitesinin yükselmesi hem de ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Özellikle yerleşim yerlerinde kaliteli bir yaşam sürdürülmesi için elektrik, su ve doğalgaz gibi hayati öneme sahip olan ihtiyaçların giderilmesi bu çalışmalar sonucu gerçekleşmektedir. Toplu yaşam alanlarında yapılacak olan altyapı çalışmalarının her biri belediyeler tarafından onaylanmak zorundadır. Aksi halde bu çalışmaların yürütülmesi mümkün değildir. 

alt yapı çalışmaları

Alt Yapı Nedir? 

Alt yapı hizmetleri oldukça geniş bir çerçevede incelenmektedir. Bu hizmetler ekonomik ve maddi altyapı hizmetleri olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu ayrıma göre ekonomik altyapı hizmetleri arasında başta enerji hatları olmak üzere doğalgaz boru hatları, su ve kanalizasyon hatları, telekomünikasyon çalışmaları, katı atıkların toplanması ve imha edilmesi için kurulmuş olan tesislerin her biri bu kategoride değerlendirilir.  

Bunların yanı sıra sulama kanallarının yapılması, yol çalışmalarına yönelik bayındırlık hizmetleri, kent içi ulaşım çalışmaları, demiryolu çalışmaları, baraj yapım çalışmaları gibi hizmetler de ekonomik altyapı hizmetleri kategorisinde değerlendirilmektedir.  

Günümüzde insan nüfusunun artması ile birlikte özellikle enerji ihtiyaçları da bu doğrultuda artış göstermektedir. Başta elektrik, su ve doğalgaz olmak üzere yaşam alanlarının olmazsa olmaz faktörleridir. Enerji sektörünün demirbaşlarından bir tanesi olan elektriğin iletilmesi, dağıtılması ve arzının gerçekleştirilmesi gibi aşamaların her biri sağlam bir altyapı çalışması ile mümkündür.  

Altyapı malzemeleri kullanılarak yapılmış olan bütün bu altyapı çalışmaları sonucunda, bu hizmetlerden faydalanan kişilerin hizmet bedeli ödediği görülmektedir. Altyapı çalışmalarının sahip olduğu bu özellik bu çalışmaları ücretli mal ya da yarı özel mal kategorisine sokmaktadır. Bu hizmetler ücrete tabii olmaları durumunda istenildiği takdirde tüketimden dışlama durumlarının yaşanması mümkündür. Fakat ücretsiz olarak sunulan altyapı hizmetlerinde tüketimden dışlama durumu söz konusu değildir. 

Alt yapı çalışmaları

Alt Yapı Çalışmaları Neden Önemlidir? 

Kentleşme ve şehir yaşamının oldukça önemli bir yere sahip olduğu toplumlarda özellikle enerji kaynaklarının verimli ve doğru bir şekilde aktarılması ve kullanılması da çok önemlidir. Başta elektrik, su ve doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarının insanlar ile buluşturulması için altyapı çalışmaları sürdürülmesi gerekir. Bu nedenle şehir hayatında altyapı çalışmalarının ve altyapı hizmetlerinin çok önemli bir yeri vardır. Altyapı çalışmaları hem toplum açısından hem de ekonomik açıdan öneme sahiptir.  

  • Altyapı hizmetlerinin en önemli noktası toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları içeriyor olmasıdır. Kanalizasyon çalışmalarından yol yapım çalışmalarına kadar bütün bu çalışmalar sayesinde daha yaşanılır kentler oluşmakta ve beraberinde yaşam kalitesi artış göstermektedir.  
  • Bütün bu hizmetler sunulurken kamu yararı gözetilmektedir. Devlet tarafından gerçekleştirilen altyapı hizmetlerinin bazıları beraberinde diğer hizmetleri de getirmektedir. Örneğin çeşitli sağlık ve eğitim hizmetlerini karşılamak için en ücra köşelere bile ulaşılmak zorundadır. Bu da beraberinde yol yapım hizmetlerini getirir. Böylece bir zincirin halkası gibi bütün hizmetler birbirini tamamlayarak insanların yararına sunulur. 
  • Altyapı çalışmaları, ekonomik kalkınma için son derece önemlidir. Özellikle sanayileşme, kentleşme ve globalleşme aşamasında gerçekleşen ekonomik değişimlere karşı daha etkili ve kaliteli hizmetler sunabilmek için bu çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekir.  
  • Altyapı hizmetleri birbirini tamamlayıcı niteliklere sahiptir. Örneğin bir yere elektrik getirmek için gerekli çalışmalar tamamlandığı zaman oraya elektrikle birlikte dış dünya ile haberleşme imkânı da sağlanır. Buna benzer olarak doğalgaz ile ilgili altyapı çalışmaları insanların ısınma ihtiyaçlarını çok daha zahmetsiz ve hızlı gerçekleştirmelerini sağlar. Bu da yine yaşam kalitesinin artmasını sağlayan önemli bir detaydır. 

Alt Yapı Malzemeleri Nelerdir? 

Hangi tür bir altyapı çalışması yapacak olunursa olunsun ilk olarak bir projeye ve beraberinde altyapı malzemeleri adı verilen ürünlere ihtiyaç duyulur. Altyapı malzemelerinin her biri yapılacak olan çalışmaya bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin yağmur ve kar sularını tahliye edebilmek için güçlü bir kanalizasyon altyapısına ihtiyaç duyulur. Bunun için de çeşitli boru ve ızgaralardan faydalanmak gerekir. Böylece suların birikip hayatı felç etmesi önlenebilir.  

Altyapı malzemeleri denildiği zaman akla gelen bazı ürünler şu şekildedir; betonarme ızgaralar, bilezik ve konikler, çeşitli alanlarda kullanılmak için üretilmiş olan betonarme ve beton borular, farklı boyutlara sahip olan menfezler, muayene baca tabanları, yağmur suları için seri ızgaralardır. Bütün bu malzemeler altyapı çalışmalarında oldukça önemli yerlere sahiptir. Bunların yanı sıra elektrik ve su gibi enerji kaynaklarının iletilmesi için özel kablolar, botu hatları gibi detaylar da yine altyapı malzemeleri arasında yer alan ürünlerin başında gelmektedir. 

Bir toplumun gelişmesi ve kalkınması için gerekli olan bütün bu altyapı hizmetlerinin sağlanması gerekir. Bu hizmetler sağlanırken kullanılan malzemelerin kaliteli olması oldukça önemlidir. Çünkü kullanılan altyapı malzemelerinin kalitesiz olması zaman içerisinde deforme olmalarına ve sıkıntılar yaşanmasına neden olacaktır. Bu durumda da hizmetler kesintiye uğrar. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.